(ویدئو) طعمه عجیب‌ برای شکار مار پیتون؛ پای یک انسان!