زیتون و روغن زیتونمبلمان آمفی تئاتر،رض کوسقف پاسیو . اجرای نورگیرمیکردروم کارینا مدل LR830

(ویدئو) ارکستر در شهر جنگ زده موصل