اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) کفتارها یک کل یالدار را کشتند