پنجمین مدال کاروان ایران بر سینه حسن یزدانی؛ سلطان نقره!
فرارو: پیش از تقابل حساس با دیوید تیلور جردن باروز از حسن یزدانی به عنوان «سلطان» یاد کرده بود؛ او همین روز گذشته بود که با اشاره به تقابل حسن یزدانی و دیوید تیلور اولی را سلطان و دومی را جادوگر خطاب کرده بود. یزدانی، کشتی گیر وزن ۸۶ کیلوگرم ایران، اما در دیدار نهایی المپیک و در جدال حساس با دیوید تیلور آمریکایی با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد تا مدال نقره المپیک را به دست بیاورد. به گزارش فرارو، یزدانی که پیش از این در تقابل هایش با تیلور آمریکایی ناکام مانده بود در این بازی هوشمندانه کار کرد، ولی دست آخر در ثانیه‌های پایانی مغلوب شد. با این حال او توانست پنجمین مدال کاروان و دومین مدال نقره ایران رابه دست بیاورد. یزدانی که پیش‌تر موفق شده بود طلای بازی‌های المپیک ریو را به دست بیاورد با نقره اش در این بازیها، دومین مدال المپیکی را به دست آورد.