(ویدئو) حمایت زیبا از رفتگران توسط شهروندی ناشناس در میدان فاطمی