اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رکورد فساد در دنیا را شکسته‌ایم؛ اگر شدت عمل با معترضان با متخلفین بکار می‌رفت، فساد ریشه‌کن می‌شد