اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بلژیک افغان‌ها را بیرون می‌کند؛ حتی بچه ها را