اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دفاع جانانه رسایی از نشست‌وبرخاست اصولگرایان با تتلو؛ از گذشته‌اش اظهار پشیمانی کرده بود تقدیر کردیم!