اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تکرار ادعایی تکراری درباره جزایر سه‌گانه ایرانی؛ اینبار در تریبون سازمان ملل