اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدای مجلس هم از لغو بازی سپاهان و الاتحاد درآمد؛ کمیسیون امنیت ملی ورود می‌کند؟