اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراف وزیر نفت؛ ایمان بیاوریم به تاثیر تحریم‌ها