معماری فضای سبز هورَس (Horas)طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …دستگاه تست تجهیزات پست های فشار …سیم بکسل