پوست کن پوست سبز بادام درختیهدر کلگی آب برج خنک کنندهباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …تولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …