‌آغاز اختلافات درون‌جناحی‌؟ / مخاطب این نقدها کیست!