چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت هم میهن / اقتصادی

جهیزیه و مهریه معاف از مالیات است

براساس حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم، هیچ آستانه‌ای برای معافیت جهیزیه و مهریه لحاظ نشده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند این معافیت پابرجاست.