چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


معلمان در دایره فقر
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت هم میهن / اجتماعی

معلمان در دایره فقر

«ما کارگریم. حقوق‌مان‌ کارگری ا‌‌ست، معیشت‌مان کارگری ا‌ست، زندگی‌مان کارگری‌ است.» اینها جملاتی است که گروه بزرگی از معلمان در وصف وضعیت معیشتی و جایگاه خود در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور عنوان می‌کنند. آنها می‌گویند، جایگاه آنها مانند معلمان کشورهای توسعه‌‌یافته مورد احترام نیست؛ کارگری و مسافرکشی معلم بعد از ساعت کاری، گواهی بر این مدعاست.‌