چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


بازگشت یوزپلنگ به تیم‌ملی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / سایت هم میهن / اجتماعی

بازگشت یوزپلنگ به تیم‌ملی

نورالله مرادی، معاون آموزشی و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تداوم حمایت از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی به عنوان نماد