اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین تصاویر مرحله پرتاب تا اصابت موشک رعب انگیز فتاح به هدف | مراحل عملکرد این ابرموشک را ببینید