دستگاه خشک کن زعفران دهگان پرسدستگاه تسمه کشدستگاه دوخت ریلیآموزشگاه فنی حرفه ای دانش برتر

تاریخ بازی های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی مشخص شد
به گزارش همشهری آنلاین تایخ بازی های ملی در چارچوب مقدماتی جام جهانی از سوی فیفا مشخص شد. این در حالی است که این طبق سیدبندی در سید یک آسیا قرار گرفته است. تاریخ بازی ها  به شرح زیر است. این مسابقات از ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت. دیدار اول: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ (۲ سپتامبر ۲۰۲۱) دیدار دوم: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (۷ سپتامبر ۲۰۲۱) دیدار سوم: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ (۷ اکتبر ۲۰۲۱) دیدار چهارم: ۲۰ مهر ۱۴۰۰(۱۲ اکتبر ۲۰۲۱) دیدار پنجم: ۲۰ آبان ۱۴۰۰(۱۱ نوامبر ۲۰۲۱) دیدار ششم: ۲۵ آبان ۱۴۰۰(۱۶ نوامبر ۲۰۲۱) دیدار هفتم: ۷ بهمن ۱۴۰۰ (۲۷ ژانویه ۲۰۲۲) دیدار هشتم:  ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ (اول فوریه ۲۰۲۲) دیدار نهم: ۴ فروردین ۱۴۰۱(۲۴ مارس ۲۰۲۲) دیدار دهم: ۹ فروردین ۱۴۰۱ (۲۹ مارس ۲۰۲۲) کد خبر 608414