اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکس | زندگی عجیب در خانه‌های قفسی | اینجا ۲۲۰ هزار نفر مجبور به زندگی در چنین خانه‌هایی هستند!