ویدئو | بستری کردن بیماران کرونایی در نمازخانه‌ها و مساجد بیمارستان‌ها