به گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین CDC هنوز در حال بررسی خطر این عارضه است  هنوز به این نتیجه نرسیده است که رابطه‌ای سببی میان واکسن‌های کرونای از نوع mRNA ساخت شرکت‌های فایزر/بیونتک و مدرنا و موارد التهاب عضله قلب (میوکاردیت) و غشای پوشاننده قلب (پریکاردیت) وجود دارد. CDC اعلام کرد با اینکه برخی از بیماران نیاز به بستری شدن پیدا کردند، علائم اغلب آنها به طور کامل بهبود یافته است. بیش از نیمی از موارد گزارش‌شده التهاب قلب به «سیستم گزارش‌دهی عوارض نابه‌جای واکسن آمریکا» (VAERS) در افرادی رخ داده است که دوز دوم واکسن فایزر/بیونتک یا مدرنا را دریافت کرده بودند و در سنین بین ۱۲ تا ۲۴ قرار داشتند. فایزر اعلام کرد که از ارزیابی CDC درباره موارد التهاب قلب حمایت می‌کند و اشاره کرد: «شمار گزارش‌های این عارضه جانبی در برابر شمار دوزهای تجویزشده اندک است.» مدرنا نیز اعلام کرد که رابطه‌ای سببی میان این عارضه واکسنش پیدا نکرده است و به طور فعال با مقامات بهداشت عمومی و نظارت دارویی برای ارزیابی بیشتر این موضوع همکاری می‌کند. کد خبر 606708