ویدئو | هشدار یک پزشک: سد سیستم بهداشتی کشور دارد شکسته می‌شود | در برخی مراکز ۵۰ نفر در صف اسکن ریه هستند