مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …

معاون اجرایی پرسپولیس منصوب شد