اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | افشاگری وزیر کار درباره دولت روحانی: مدیری از بودجه وزارتخانه ۱۲۰۰ سکه خریده و معلوم نیست کجا استفاده شده | داریم ریشه اینها را خشک می‌کنیم