نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)تولید و فروش ارده (درب تولید)تامین الکتریک نیرو سما (تله تابلو)تدریس زبان چینی شرق تهران

ویدئو | روحانی سرقت اسناد هسته ای کشور به دست اسرائیل را تایید کرد | اولین تایید رسمی سرقت اسناد هسته ای توسط اسرائیل