اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | خظر ریزش ساختمان‌های اطراف متروپل آبادان | جلوی حادثه بزرگتر گرفته شود