اصلاح قانون سهمیه خارجی باشگاه ها در دستور کار کنفدراسیون فوتبال آسیا

اصلاح قانون سهمیه خارجی باشگاه ها در دستور کار کنفدراسیون فوتبال آسیا
به گزارش همشهری آنلاین در حالی که تیم‌های فوتبال آسیایی در حال حاضر می‌تواند به صورت همزمان از ۳ بازیکن خارجی غیر آسیایی و یک بازیکن آسیایی در ترکیب خود استفاده کنند، کنفدراسیون فوتبال آسیا در صدد است تا این قانون را تغییر دهد.   سیستم جدید پیشنهادی برای تعیین سهمیه بازیکنان خارجی در تیم‌های آسیایی عبارت اند از:  ۴ بازیکن خارجی غیر آسیایی + ۲ بازیکن آسیایی  ۵ بازیکن خارجی غیر آسیایی + یک بازیکن آسیایی  ۵ بازیکن خارجی غیر آسیایی + ۲ بازیکن آسیایی  طبق گزارش سایت رسمی AFC، این طرح از حمایت گسترده کمیته مسابقات و کمیته فنی کنفدراسیون فوتبال آسیا برخوردار است. همچنین یکی از این طرح‌ها در ابتدای سال ۲۰۲۲ تصویب و از سال ۲۰۰۳ اجرا خواهد شد. کد خبر 640377