بهسازی و مرمت پیاده‌راه‌های معابر منطقه ۱۵
شهردار منطقه ۱۵ با تأکید بر اهمیت وضعیت پیاده‌روها و نقش آن در بهبود مدیریت ترافیک شهری گفت: «پیاده‌راه‌ها از اهمیت اساسی در ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیت‌های محیطی برخوردار هستند و به ‌همین دلیل با همت معاونت فنی و عمران و بازدیدهای مستمر میدانی مدیران و کارشناسان، پیاده‌راه‌های نواحی بهسازی شده است.» «وحیدرضا انارکی محمدی» افزود: «این اقدام با هدف تأمین زیرساخت‌های محله‌ها، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و سرزندگی منظر شهری به مساحت ۲۹ هزار و ۷۰۵‌مترمربع اجرا شده‌است.» او ادامه داد: «این میان محدوده شهرداری ناحیه یک به دلیل قرارگیری در بافت فرسوده بیشترین حجم پیاده‌روسازی را داشته که در خیابان‌های انورزاده، تفرشی، بنی‌طبا، شیاسی آرانی، ناصری، حجت‌الله صادقی، واسعی، ذوالفقاری و یوسف کرد به مساحت ۱۲هزار و ۵۲۲‌مترمربع انجام شده‌است.» کد خبر 629020