اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر در آغوش گرفتن امیرعبداللهیان توسط وزیر خارجه امارات