اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصاویر هولناک از سیل ویرانگر در پایتخت غنا