ویدئو | انتقال کرونا از کودکان به یکدیگر کمتر است تا از بزرگسالان به کودکان