اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اعتراف اغتشاشگری که اتوبوس را به آتش کشید | لحظه به لحظه اقدام برای آتش زدن اتوبوس را ببینید