ویدئو | مرز شلمچه به روی زائران اربعین باز شد | اگر یکی از این ۳ شرط را ندارید، نمی‌توانید عبور کنید