اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | اولین تصاویر از چاپ پاکت‌های نامه با مهر شاه جدید بریتانیا