مجیدی دو بازیکن دیگر را از دست می‌دهد | مدافعان استقلال سرباز می‌شوند؟