عکس | نمایی متفاوت از گروه موزیک مراسم تنفیذ ابراهیم رئیسی