ویدئو | پایان کار ایستگاه‌های ثابت واکسیناسیون اورژانس | ایستگاه‌های سیار فعال می‌مانند