اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | توضیحات مخبر درباره آخرین وضعیت متروپل آبادان