برگزاری مسابقه «با دستانت با من حرف بزن»
مدیر اداره سلامت منطقه ۱۴ دراین‌باره گفت: «در جامعه ما افراد کم شنوا و ناشنوای بسیاری زندگی می‌کنند که متأسفانه از سوی دیگران خیلی مورد توجه نیستند. همین باعث تضعیف روحیه آنها می‌شود. به‌ویژه در شرایط شیوع بیماری کرونا، رفت‌وآمد و حضور آنها نیز در شهر کمرنگ‌تر شده است. از این‌رو مسابقه «با دستانت با من حرف بزن» برای افزایش مشارکت آنها اجرا می‌شود.» «لیلا اسمی» افزود: «برپایی مسابقه در واقع امکانی است که آنها استعدادها و توانمندی خود را محک بزنند. در این مسابقه مادران و فرزندان می‌توانند مشارکت کنند.» او ادامه داد: «مادران موظفند یک فیلم ۳ دقیقه‌ای از روابط صمیمی و گفت‌وگو با دختر یا پسر ناشنوای خود به زبان اشاره تهیه کرده و به نشانی واتساپ saharahmadi@ ارسال کنند.» کد خبر 632662