وزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیوندستگاه بسته بندیویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …مس الیاژی

هادی غفاری: فوتبالیست معروف که بعد انقلاب هم ارج و قرب داشت شکنجه‌گر ساواک بود