چاپ کارت پی وی سیدستگاه تصفیه آبدوزینگ پمپ .مترینگ پمپفروش و ارائه انواع سیلیکاژل (رطوبت …

نحوه برگزاری دوره آموزش تابستانی برای دانش‌آموزان تجدیدی
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، عباس سلطانیان مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش درباره آموزش‌های تابستانی برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه گفت: درباره برگزاری دوره تابستانی قبل از شروع سال تحصیلی آینده باید گفت که این دوره در آیین‌نامه‌ها تعریف شده و آمده است که در دوره دوم متوسطه، دانش‌آموزانی که در امتحانات خرداد در یک یا چند درس نمره حد نصاب را نگیرند و لازم باشد که در شهریور ماه امتحان دهند دوره‌ای تحت عنوان دوره تابستانی خواهند داشت. پس از امتحانات خرداد ماه با بخشنامه ای که از سوی معاونت آموزش متوسطه ارسال خواهیم کرد تکلیف دوره تابستانی را مشخص می‌کنیم. وی افزود: طول این دوره شش هفته است. پس از امتحانات خرداد ماه با بخشنامه‌ای که از سوی معاونت آموزش متوسطه ارسال خواهیم کرد تکلیف دوره تابستانی را مشخص می‌کنیم. مدیر کل دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان تجدیدی بتوانند برابر با مفاد آیین‌نامه و با روش‌هایی که همکاران ما در طول سال تحصیلی آموزش دادند به عنوان مثال استفاده از ظرفیت شاد و سایر روش‌ها، آموزش‌هایی را گذرانده و با آمادگی بیشتری در امتحانات شهریور ماه حضور یابند. سلطانیان در پاسخ به اینکه آیا تمام دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم در طول تابستان برنامه‌های آموزشی جبرانی به منظور تقویت دروس سال قبل خواهیم داشت، گفت: دوره تابستانی ناظر به دانش‌آموزان تجدید شده است. اما اگر منظور برگزاری دوره‌های تقویتی است تا دانش‌آموزان با آمادگی بیشتری به سال تحصیلی آینده ورود کنند فعلاً برنامه ما استمرار آموزش‌های تلویزیونی است که تداوم می‌یابد و مروری بر درس‌ها خواهد داشت.   کد خبر 596482