لوازم يدكي مزداانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیتعمیر پرینتر در محلkalabest.com

سوء استفاده دیگر از واکسن پاکبانان | دو مقام شبکه بهداشت کوهدشت برکنار شدند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از جماران، سو استفاده از سهمیه پاکبانان در شهرهای مختلف ابتدا از آبادان حاشیه ساز شد سپس خبرهایی از علی آباد کتول و اردکان یزد نیز دراینباره منتشر  و واکنش های بسیاری را به دنبال داشت.  حال از کوهدشت لرستان نیز خبر می رسد که پس از اعتراض برخی پاکبانان این شهر به عدم تزریق واکسیناسیون به همه ی افراد واجد شرایط، مشخص شد که تعدادی از این واکسن ها به افرادی غیر از پاکبانان تزریق شده است. پس از ورود دادستانی کوهدشت به ماجرای سو استفاده از سهمیه واکسن پاکبان ها، امروز دو نفر از معاونان شبکه بهداشت شهرستان کوهدشت عزل شدند و گفته شده است تحقیقات در اینباره ادامه دارد. بنابر این گزارش واکسن های سهمیه ای، توسط تعدادی از کارکنان شهرداری کوهدشت مصرف شده است.  کد خبر 596655