ویدئو | در جنگ میان ایران و اسرائیل، امارات قربانی می‌شود