اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این کارگردان ایرانی با زنان مشکل دارد؟