تعمیر تلویزیون ال جیتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …رک ایستاده 42 یونیت عمق 100 با …گیت کنترل تردد

ویدئو | کنایه مجری تلویزیون به نحوه اجرای ممنوعیت سفر