لحظه‌ اعلام پذیرش کامل عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای