تعمیر تخصصی دستگاه و شارژ تضمینی …خرید گوسفند زنده عید قربانگیت کنترل ترددآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

اگر کاندیداهای دیگر رئیس‌جمهور شده بودند وضعیت بهتر می‌شد؟