آجیل و خشکبار ساشاگروه ساختمانی آروین سازهدوزینگ پمپ .مترینگ پمپنمایندگی فعال بیمه البرز کد 6152

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟
به گزارش  همشهری‌آنلاین به نقل از ایلنا، پرداخت عیدی سالانه براساس پایه مزد تعیین می‌شود؛ حداقل دو برابر پایه مزد ماهانه.  براساس قانون، میزان عیدی پرداختی به کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص می‌شود. براساس این فرمول، حداقل عیدی امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر عیدی نیز نود ضربدر حداقل دستمزد روزانه است که می‌شود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان. بنابراین امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت. هر نوع پرداختی کمتر از این، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند. کد خبر 570026