ویدئو | طبرسی: آمار اصلاح‌شده جانباختگان روزانه کرونا ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است